utawala

wakuu wa idara

Katika kubora ufanisi na utendaji wa kazi ulio bora Taasisi imegawanyika katika idara mbalimbali. 

IDARA YA FEDHA

NDG. Mohamedi Bujaafar

IDARA YA ELIMU JINSIA NA UIMARISHAJI

NDG. Beda Kihindo

shani
IDARA YA HABARI NA UHUSIANO WA KIMATAIFA

NDG. Shani Kibwasali

KITENGO CHA UKAGUZI WA NDANI

NDG. FRANK MOSHA

wakili2
IDARA YA SHERIA NA USALAMA KAZINI

NDG. Twaha Mtengira